Thu hồi Thuốc: Trypsin+Bromelain và Domeperidon+PPI

Quyết định rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

  • Quyết định số 416/QĐ-QLD ngày 21/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành, đình chỉ lưu hành và thu hồi các hoạt chất phối hợp Trypsin và Bromelain, thuốc chứa hoạt chất phối hợp Dormperidon và chất ức chế bơm proton đang lưu hành tại Việt Nam
  • Quyết định số 423/QĐ-QLD ngày 22/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, Lý do: cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện rút số đăng ký lưu hành thuốc do không có nhu cầu kinh doanh

(http://www.dav.gov.vn/?action=detail&newsid=1659&type=3)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.