Phần mềm hỗ trợ quản lý nhà thuốc GPP phiên bản 2018 (fix lỗi hết hạn)

Phần mềm hỗ trợ quản lý nhà thuốc GPP phiên bản 2018

Hướng dẫn:
Tải về tập tin đính kèm phía dưới. Giải nén vào cùng một thư mục. Sau đó chạy file setup.exe để tiến hành cài đặt.

Lưu ý: Phần mềm không có chức năng sao lưu, phục hồi. Do đó, người dùng cần lưu ý khi cài đặt lại máy hoặc phần mềm.

(Để có thể lấy lại dữ liệu cũ, trước khi cài đặt phần mềm mới chép file dữ liệu cũ tùy theo phiên bản sử dụng

TH1: Nếu dùng phiên bản năm 2015 trở về trước: chép file QLNTHUOC_GPP.Gok trong Program files (Program files(x86))\SoftSolution\GPP\ vào nơi khác. Đổi tên file QLNTHUOC_GPP.Gok thành QLGDP.SSP.

TH2: Dùng phiên bản năm 2018: chép file QLGDP.SSP trong Program files (Program Files (x86)\SoftSolution\SS-iPharm) vào nơi khác.

Sau khi cài đặt lại phần mềm, chép đè file cũ lên file mới tạo sau khi cài đặt).

Tải phần mềm tại đây

SỞ Y TẾ TP.HCM

Advertisements

Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi, khi cơ sở (Không thẩm định): – Mở rộng cơ sở bán lẻ thuốc – Sửa chữa, thay đổi lớn về cấu trúc cơ sở bán lẻ thuốc

STT

Thành phần

Biểu mẫu
Continue reading

THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC (GCNĐĐKKDD) + GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC (GCNGPP) – Cấp do Cơ sở có thay đổi: Người quản lý chuyên môn (Đối với nhà thuốc thuộc Công ty) mà không thay đổi điều kiện kinh doanh dược (Có thẩm định)

STT

Thành phần

Biểu mẫu Continue reading

Dược điển Anh

Dược điển Anh (British Pharmacopoeia) là bộ sách có thẩm quyền tập họp các tiêu chuẩn cho dược phẩm của Anh. Nó là tài liệu tham khảo chính yếu cho những ai làm trong ngành nghiên cứu, phát triển và sản xuất dược phẩm. Tài liệu này cũng bao gồm công thức chế tạo và thuốc dùng trong thú y.

Link download: http://ouo.io/uH3Hgh