Một số thông tin mới về chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm

Trong thời gian qua Bộ Y tế đã liên tục cập nhật các thông tin về các chất cấm dùng trong mỹ phẩm.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các doanh nghiệp rà soát lại thành phần công thức các sản phẩm mỹ phẩm để bảo đảm chỉ sản xuất và đưa ra lưu thông phân phối, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm an toàn và đúng qui định.
Continue reading

Advertisements