Thông báo về việc tạm dừng lưu thông lô sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PHYPERUS DHA

Thông báo về việc tạm dừng lưu thông lô sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PHYPERUS DHA (Số lô: 191216, NSX: 17/12/16; HSD: 17/12/19) của Công ty TNHH Dược phẩm VINASANCO.
Continue reading

Advertisements

Một số thông tin mới về chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm

Trong thời gian qua Bộ Y tế đã liên tục cập nhật các thông tin về các chất cấm dùng trong mỹ phẩm.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các doanh nghiệp rà soát lại thành phần công thức các sản phẩm mỹ phẩm để bảo đảm chỉ sản xuất và đưa ra lưu thông phân phối, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm an toàn và đúng qui định.
Continue reading